header_05

Goed werknemersschap wordt steeds belangrijker

Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan bedrijfsfitness. Het is beleid waarbij je organisatie zo veel mogelijk rekening houdt met de specifieke omstandigheden en wensen van je medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Plaza Sportiva speelt graag een rol om je medewerkers via herstel, preventie en fit zijn, goed en sterk in hun vel te laten zitten. 

Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Alleen zo kunnen ze beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, op veranderingen in hun loopbaan en op ontwikkelingen in de organisatie.

Plaza Sportiva kan je organisatie helpen om de inzetbaarheid van je medewerkers te vergroten. We richten ons op het verhogen van de vitaliteit en het werkvermogen. Hierbij onderscheiden we drie typen medewerkers:

  • Medewerkers die ‘ziek’ zijn. Het accent ligt op herstel. We verzachten en verminderen de gevolgen van de lagere employability.
  • Medewerkers die een risicogroep vormen. Het accent ligt op preventie. We helpen voorkomen dat deze medewerkers minder goed inzetbaar worden.
  • Alle andere medewerkers. Het accent ligt op applitie: het versterken van de employability.

We begeleiden op de werkplek zelf. Bijvoorbeeld door medewerkers één-één te coachen op het gebied van gedrag, bewegen en voeding. Of door plenaire presentaties te geven over het belang van een gezonde levensstijl.

Meer weten? Neem voor een vrijblijvende eerste kennismaking contact op met Marco Peters via het contactformulier.