Prijsindexatie 2023

29 december 2022 | Nieuws

Hoewel we het lang hebben volgehouden onder druk van de huidige energiecrisis, ontkomen we er niet aan om een stevige indexering door te voeren per 1 februari 2023; onze tarieven gaan met 10% omhoog. Dit geldt voor zowel onze sportabonnementen als onze tarieven voor Personal Training. De indexatie van de parkeerabonnementen hebben we al eerder doorgevoerd aangezien we hierin een doorgeefluik van de Gemeente Groningen zijn en deze per 1 januari geëffectueerd moest worden.

Met deze indexering verdelen we de rekening van de stijgende energiekosten tussen onze leden en Plaza Sportiva maar vangen we vooral de structureel oplopende personeelskosten van +7,5% op. Dit wordt ingegeven door de wettelijke verhoging van het minimumloon met 10% en de daarop voortvloeiende correctie op de overige lonen.

Hoewel we al heel veel aan verduurzaming hebben gedaan en daar de komende jaren in blijven investeren, hebben we de afgelopen maanden uitgezocht of we tot een significante besparing konden komen door de sauna’s later aan te doen of gefaseerd aan te bieden. De behaalde besparing is in onze optiek te klein om de terugval in service en faciliteiten te accepteren dus we gaan per 1 januari terug naar de reguliere gebruikstijden van de sauna’s.

Hiermee verwachten we jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Alvast een hele mooie jaarwisseling gewenst en een fantastisch 2023!

Team Plaza Sportiva en Plaza Studio’s