header_19

Plaza Sportiva is optimaal ingericht om mensen met een chronische aandoening veilig en effectief te trainen. Daarmee zijn we een erkend Fit!vak Preventiecentrum.

Steeds meer Nederlanders willen of moeten gaan sporten om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Huisartsen en eerstelijns professionals adviseren mensen met diabetes, chronische aandoeningen of overgewicht dan ook steeds vaker om (meer) te gaan bewegen.

Plaza Sportiva Euroborg is als erkend Fit!vak Preventiecentrum een betrouwbare partner bij doorverwijzingen uit de eerstelijnszorg. Wij garanderen een veilige sportomgeving waar je op maat kunt sporten. Wij zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen, zoals diabetes en obesitas, veilig en effectief te begeleiden en trainen. Onze instructeurs zijn geregistreerd in www.fitned.nl en zijn opgeleid tot het hoogste kennisniveau. Ze werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn.

Fit!vak is de branchevereniging van de erkende sport- en bewegingscentra. Nederland telt op dit moment ruim 950 locaties die zijn gekeurd door een onafhankelijke organisatie en zijn aangesloten bij Fit!vak. Bij de centra van Fit!vak werken instructeurs die gediplomeerd zijn én die het branche-erkende examen hebben afgelegd. Fit!vak wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en de branche waarborgen. Want het gaat per slot van rekening om de gezondheid van mensen. Fit!vak-centra hanteren goede en transparante algemene voorwaarden, opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Meer informatie: www.fitvak.com.